Bezpieczeństwo naszym priorytetem

DBAMY O WAS ZAWSZE...

Szanowni Państwo, Drodzy Goście,

Zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie naszych Gości oraz naszych Pracowników są dla nas celem nadrzędnym. Dlatego, oprócz standardowej dbałości o czystość i porządek, opracowaliśmy i wdrożyliśmy dodatkowe procedury sprzątania i dezynfekcji pomieszczeń oraz zalecane przez służby sanitarne środki bezpieczeństwa. Postępujemy i będziemy postępować zgodnie z aktualnymi wytycznymi krajowych instytucji odpowiedzialnych za ochronę zdrowia (GIS, MZ).

PERSONEL

 • Personel Ośrodka Gawra został przeszkolony zgodnie z wytycznymi służb sanitarnych oraz posiada niezbędną wiedzę, by zadbać o bezpieczeństwo Gości (zgodnie z zaleceniami GIS dla branży hotelarskiej).
 • Wszyscy pracownicy ośrodka są wyposażeni w maseczki ochronne lub przyłbice, rękawiczki i płyny dezynfekujące i są zobowiązani do stosowania ich w odpowiedni sposób.
 • Codziennie przed rozpoczęciem pracy personel ma mierzoną temperaturę. Pracownik wykazujący jakiekolwiek  objawy chorobowe nie będzie mógł przystąpić do pracy.

OBIEKT

 • W celu utrzymania najwyższych standardów czystości i higieny, zwiększyliśmy częstotliwość sprzątania pomieszczeń ogólnodostępnych, toalet, holi, korytarzy, a także miejsc narażonych ma częsty dotyk, takich jak: klamki, przyciski wind, terminale kart płatniczych, włączniki światła, poręcze itp.
 • Na terenie Ośrodka znajdują się ogólnodostępne pojemniki z płynem do dezynfekcji rąk. 
 • W recepcji Ośrodka można zakupić jednorazowe maseczki ochronne, a także na życzenie Gościa zmierzyć temperature bezdotykowym termometrem.
 • Wszystkie posiłki oferowane przez Ośrodek GAWRA przygotowywane są na miejscu. Posiłki są wydawane zgodnie z normami HAACP, przyjętymi ograniczeniami i rozporządzeniami rządowymi.
 • Ośrodek GAWRA prowadzi również sprzedaż swoich posiłków na wynos.
 • Wszystkie sprzęty udostępniane gościom (np. kajaki, rowery) są każdorazowo dezynfekowane.

POBYT GOŚCIA

 • Goście, poza swoimi pokojami, zobowiązani są do noszenia maseczek ochronnych oraz zachowywania w bezpiecznej odległości od personelu oraz innych Gości przebywających na Ośrodku.
 • Zameldowanie i wymeldowanie Gościa odbywa się w uproszczony i bezdotykowy sposób oraz z zachowaniem bezpiecznej odległości . 
 • Klucze do pokoi są każdorazowo dezyfekowane i czekają na Gościa w zamkniętej kopercie.
 • Rekomendujemy dokonywanie płatności w sposób bezgotówkowy.
 • Każdy pokój przed przyjazdem gościa jest sprzątany przy użyciu profesjonalnych środków myjąco-dezynfekujących. Dodatkowo dezynfekowane są wszystkie powierzchnie narażone na dotyk (klamki, blaty itd.) a pokój jest ozonowany. Przy dłuższych pobytach serwis pokoi będzie się odbywał tylko na życzenie Gościa. Serwis przeprowadzany będzie w czasie nieobecności Gościa w pokoju.
 • Na życzenie Gościa będzie przeprowadzany dodatkowy serwis pokoju oraz ozonowanie.
 • Posiłki dla Gości wydawane są w Restauracji z zachowaniem procedur sanitarnych.

 

 

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt :       +48 89 625 94 49  lub    +48 695 661 179