Polityka prywatności

SZANUJEMY PAŃSTWA PRYWATNOŚĆ

Obowiązek informacyjny
Polityka prywatności

Administrator danych oraz informacje kontaktowe

Administratorem danych jest INCO PROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. ul. Wspólnej 25, 00-519 Warszawa, adres e-mail:
Kontakt do inspektora ochrony danych – e-mail: .

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane w celach:

 • Obsługi rezerwacji – art. 6 ust. 1 lit. b RODO*
 • Świadczenia i rozliczenia usług hotelowych, w tym wystawienia faktury VAT – art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO
 • Dochodzenia ewentualnych roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 • Rozpatrywania ew. reklamacji – art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO
 •  Udostępnienia danych w związku z realizacją obowiązku odprowadzania opłaty klimatycznej (podatku lokalnego)** - art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Okres, przez który dane będą przetwarzane

 • Obsługi rezerwacji – do czasu przygotowania stosownej oferty noclegu
 • Świadczenia i rozliczenia usług hotelowych, w tym wystawienia faktury VAT – przez czas trwania pobytu, a także w okresie 5 lat od zakończenia roku obrachunkowego
 • Dochodzenia ewentualnych roszczeń – do czasu ich wygaśnięcia, stosownie do właściwych przepisów kodeksu cywilnego
 • Rozpatrywania ew. reklamacji – do czasu ich wygaśnięcia
 • Udostępnienia danych w związku z realizacją obowiązku odprowadzania opłaty klimatycznej (podatku lokalnego)** – do czasu ich przekazania do właściwego urzędu gminy, a także w okresie 5 lat od zakończenia roku obrachunkowego

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, w tym podmiotom świadczącym doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych oraz w ramach INCO PROJEKT Sp. z o.o., której Administrator jest częścią (jako spółka zależna). W szczególnych sytuacjach dane osobowe mogą być udostępnione odpowiednim organom lub instytucjom do tego uprawnionym.

Prawa osoby, której dane dotyczą

 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 • W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
 • Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

** dotyczy tylko Ośrodka w Międzywodziu

Informacje o plikach cookies